Otázky a odpovede

Prečítajte si tiež odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate.

Prechod na vyšší program (rýchlosť) je bezplatný a na zmenu stačí, ak kontaktujete našu infolinku alebo navštívite zákaznícke centrum kiki. Program služieb vám zmeníme od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

V tomto prípade vám odporúčame kontaktovať kiki infolinku alebo navštívite zákaznícke centrum kiki. V prípade, že ste vo viazanosti, je zmena možná, avšak spoplatnená podľa aktuálneho cenníka (v závislosti na aktuálnom programe pripojenia a žiadanej zmeny). Ak vaša zmluva o pripojení nie je viazaná, prechod na nižší program (rýchlosť) je bezplatný. Program služieb vám zmeníme od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Stačí, ak kontaktujete kiki infolinku a telefonicky požiadate o preloženie služby. Na základe overenia údajov vašu požiadavku zaevidujeme a dohodneme si s vami termín preloženia. Preloženie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb.

Nič. Po skončení viazanosti zmluvy sa automaticky mení doba platnosti zmluvy na dobu neurčitú. Môžete však kontaktovať našu infolinku alebo si pozrieť internetové stránky kiki a informovať sa o aktuálnej ponuke služieb. Môžete sa rozhodnúť si aktuálny program ponechať alebo sa rozhodnúť pre niektorý z novej ponuky.

Ak vám nefunguje internet, majte prosím na vedomí, že porucha nemusí byť automaticky v pripojení (resp. v dodávke pripojenia z našej strany). Pred tým, ako kontaktujte infolinku a nahlásite poruchu, odporúčame vám vykonať nasledovné kroky:

  • reštartujte anténu a router (odpojte a zapojte napájací adaptér z elektrickej siete)
  • reštartujte vaše zariadenie (notebook, počítač, tablet, telefón, a pod.)
  • ak používate wi-fi, skontrolujte či je vaše zariadenie k tejto sieti pripojené
  • skontrolujte stav zapojenie kabeláže všetkých zariadení (anténa, router, počítač, a pod.) a presvedčte sa, že každý kábel je zapojený správne a je korektne zasunutý v príslušnom porte (zasúvke)

Ak ani po týchto krok internet nefunguje, kontaktujte infolinku kiki a podrobne popíšte váš problém.