Pokryté mestá a obce sieťou kiki

Bánovce nad Bebravou
Beluša
Beluša - Hloža
Beluša - Podhorie
Beluša - Rybníky
Biskupice (BN)
Bobot
Bohunice
Bolešov
Borčice
Červený Kameň
Čierna Lehota (BN)
Dežerice
Dežerice - Vlčkovo
Dolná Breznica
Dolná Súča
Dolné Kočkovce
Dolné Ozorovce
Dolné Vestenice
Dohňany
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom - Prejta
Dulov
Horovce
Horná Poruba
Horná Poruba - časť Štyri Lipy
Horná Súča
Horná Súča - Bzovík
Horná Súča - Dúbrava
Horná Súča - Krásny Dub
Horná Súča - Repáky
Horná Súča - Trnávka
Horná Súča - Vlčí Vrch
Horná Súča - Závrská
Horné Kočkovce
Horné Ozorovce
Horné Srnie
Horné Vestenice
Horné Naštice
Horňany
Hrabovka (okres Púchov)
Hrabovka (okres Trenčín)
Ilava
Ilava - Skala
Iliavka
Kameničany
Klobušice
Košeca
Košeca - Nozdrovice
Košecké Podhradie (Malé, Veľké)
Krásna Ves
Ladce
Ladce - Horné Ladce
Ladce - Tunežice
Lúky
Lysá pod Makytou
Lednické Rovne
Lednické Rovne - Horenická Hôrka
Lednické Rovne - Medné
Malé Chlievany
Mestečko
Mikušovce
Mníchova Lehota
Motešice (Horné, Dolné)
Nemšová
Nemšová - Nová Nemšová
Nemšová - Klučové
Nemšová - Ľuborča
Nimnica
Nitrica
Nová Dubnica
Nová Dubnica - Kolačín
Nosice
Opatovce (Veľké Bierovce)
Petrova Lehota
Podlužany
Podvažie
Pruské
Prusy
Púchov
Savčina
Sedmerovec
Skalka nad Váhom
Skalka nad Váhom - Újazd
Slávnica
Slávnica - Podhorie
Slávnica - Tlstá Hora
Slatina nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou
Streženice
Šípkov
Timoradza
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá - Dobrá
Trenčianska Teplá - Príles
Trenčianska Turná
Trenčianska Závada
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín
Trenčín - Istebník, Orechové
Trenčín - Kubrá
Trenčín - Opatová
Trenčín - Sihoť
Trenčín - Záblatie
Trenčín - Zlatovce
Tuchyňa
Veľké Bierovce
Vieska - Bezdedov
Visolaje
Vršatské Podhradie
Zamarovce
Záriečie

Otázky a odpovede

Prečítajte si tiež odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate.

Mapa pokrytia je orientačná a zohľadňuje pokrytie v regióne. Skutočné pokrytie sa môže líšiť. To, či ste v pokrytí, vieme preveriť na základe presnej adresy resp. po príchode technika na miesto inštalácie. Pred samotnou inštaláciou technik preverí dostupnosť signálu a informuje vás.

Stačí akýkoľvek počítač, notebook či smartphone, ktorý má prehliadač internetových stránok a je možné ho pripojiť k internetu (káblom alebo bezdrôtovo). Na operačnom systéme takisto nezáleží. Môžete používať Mac OS X, Windows, Linux, či akýkoľvek iný systém podporujúci komunikáciu cez TCP/IP protokol. Radi by sme vás však požiadali, aby ste si pred inštaláciou pripravili, alebo mali voľnú jednu 230V elektrickú zásuvku, do ktorej bude zapojený napájací adaptér prijímacej antény. Ak chcete používať aj WiFi router, pripravte si zásuvky dve.